Suola
helpottaa
hengitystä

Mitä on suolahoito?

Suolapitoisen ilman hengittäminen on vanhastaan tunnettu, terveyttä edistävä ilmiö.

Suolahuonehoito menetelmänä perustuu suolakaivosten mikroilmaston jäljittelemiseen, jo 1800-luvulla useissa Euroopan maissa havaittiin, että suolakaivoksissa työskentelevillä miehillä ei ilmennyt
keuhkosairauksia muiden tavoin.

KOEN TEHTÄVÄKSENI AUTTAA IHMISIÄ VOIMAAN HYVIN. HALUAN ROHKAISTA IHMISIÄ OTTAMAAN VASTUUTA OMASTA HYVINVOINNISTAAN LUONTAISHOITOJEN AVULLA.